Ben jij klaar om te gaan doen waar je écht blij van wordt?

Privacy- en cookieverklaring Coach voor Werkgeluk

Coach voor Werkgeluk vindt jouw privacy erg belangrijk. Daarom verwerk ik jouw persoonsgegevens geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hoe ik dit doe en welke rechten je hebt, kun je lezen in deze privacyverklaring.

1. Over Coach voor Werkgeluk

Coach voor Werkgeluk

Polstraat 1a
7121 DH Aalten contact@bernadetsweenen.nl KvK: 68844778

2. Wanneer verwerkt Coach voor Werkgeluk welke persoonsgegevens?

Contact
Wanneer je contact met mij opneemt, dan verwerk ik (mogelijk) jouw voor-en achternaam, bedrijfsnaam, e-mailadres en/of telefoonnummer.
Grondslag AVG: gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: onbepaalde tijd, maar nooit langer dan nodig is

Offerte
Voor het opstellen van een offerte verwerk ik jouw voor-en achternaam, bedrijfsnaam adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en offertenummer.
Grondslag AVG: uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar vanwege de wettelijke bewaarplicht van financiële administratie

Afspraken
Om afspraken te maken (via bijvoorbeeld Calendly) en elkaar online te spreken, verwerkt Coach voor Werkgeluk (eventueel) jouw voor-en achternaam, bedrijfsnaam, telefoonnummer en e-mailadres.
Grondslag AVG: uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: niet langer dan een jaar na afloop van de afspraak

Subsidietrajecten
Wanneer jij een dienst van mij afneemt waarvoor een subsidie is aan te vragen, dan heb ik jouw naam, e-mailadres en geboortedatum nodig.<

Grondslag AVG: uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: zolang het subsidietraject loopt

Facturatie / Financiële administratie
Voor de facturatie van opdrachten en voor mijn financiële administratie verwerk ik jouw bedrijfsnaam, voor-en achternaam, adresgegevens, klantnummer, factuurnummer, bankgegevens, e-mailadres en telefoonnummer.

Grondslag AVG: wettelijke verplichting

Bewaartermijn: maximaal 7 jaar vanwege de wettelijke bewaarplicht van administratie

Klantenoverzicht
Coach voor Werkgeluk houdt voor haar eigen overzicht een klantenoverzicht bij. Hiervoor verzamel ik mogelijk je voor-en achternaam, bedrijfsnaam, telefoonnummer, e-mailadres, adresgegevens en geboortedatum.
Grondslag: gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: onbepaalde tijd, maar niet langer dan nodig is

Reviews
Het kan zijn dat ik vraag of jij een review wil schrijven die ik kan plaatsen op mijn website en op mijn social media kanalen. Ik vraag dan per mail of ik jouw voor-en achternaam en bedrijfsnaam mag gebruiken voor bij de review. Jouw e-mailadres had ik al door eerder contact.
Grondslag AVG: toestemming
Bewaartermijn: zolang mijn website online staat of zolang mijn social media kanalen actief zijn

Enquête / klanttevredenheidsonderzoek
Naast dat ik reviews vraag aan mijn klanten, kan het ook zijn dat ik jou als klant vraag of je mee wil doen aan een enquête of klanttevredenheidsonderzoek. Hiervoor verzamel ik je voor-en achternaam en eventueel bedrijfsnaam.
Grondslag AVG: toestemming
Bewaartermijn: voor onbepaalde tijd, maar in ieder geval niet langer dan nodig is en tot de resultaten van de enquête of het onderzoek in brede zin verwerkt zijn

Het verzenden van een relatiegeschenk
Omdat ik jou waardeer als klant of relatie, stuur ik jou bijvoorbeeld graag een kerstkaart of een ander relatiegeschenk. Hiervoor verwerk ik jouw voor-en achternaam, bedrijfsnaam, adresgegevens (bij een fysiek geschenk) en/of e-mailadres (bij een digitaal geschenk) en geboortedatum. Jouw geboortedatum kan ik gevraagd hebben wanneer je een subsidietraject hebt aangevraagd.
Grondslag: gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: onbepaalde tijd, maar niet langer dan nodig is

Gerechtvaardigd belang

Voor sommige doelen verwerkt Coach voor Werkgeluk persoonsgegevens op basis van de grondslag “gerechtvaardigd belang”. Het belang om jouw persoonsgegevens te verwerken is hierbij afgewogen tegen jouw belang (het recht op privacy). Coach voor Werkgeluk verwerkt daarom niet meer gegevens dan nodig is om het doel te bereiken en verwerkt ze ook niet langer dan nodig is.

3. Ontvangers van jouw persoonsgegevens

Jouw gegevens worden niet verstrekt aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of dit wettelijk verplicht is. De derde partijen waar ik (mogelijk) jouw gegevens aan heb verstrekt, zijn:

– WordPress
– Mijndomein
– Gmail
– Calendly
– E-boekhouden – Dropbox

Coach voor Werkgeluk verkoopt jouw gegevens niet door aan derden.

4. Doorgifte aan derde landen

Coach voor Werkgeluk probeert persoonsgegevens zoveel mogelijk binnen de Europese Economische Ruimte (EER) te verwerken. Het kan echter zijn dat Coach voor Werkgeluk toch diensten inzet van buiten de EER. Coach voor Werkgeluk doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.

5. Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Coach voor Werkgeluk heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Maatregelen die worden genomen, zijn bijvoorbeeld het direct verwijderen van persoonsgegevens wanneer ik ze niet meer nodig heb en het regelmatig veranderen van wachtwoorden.

6. Geautomatiseerde besluitvorming

Er is sprake van geautomatiseerde besluitvorming als er automatisch besluiten worden gemaakt op basis van verwerkte persoonsgegevens, zonder dat er een echt persoon is tussengekomen. Coach voor Werkgeluk maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

7. Cookies

Cookies zijn kleine bestandjes die op randapparatuur worden geplaatst wanneer je een website bezoekt, zoals op je laptop of telefoon. Deze cookies onthouden informatie en worden opgehaald wanneer je een website opnieuw bezoekt. Welke cookies Coach voor Werkgeluk plaatst, zijn:

Functionele cookies. Dit zijn cookies die de website nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Deze cookies hebben geen impact op jouw privacy en Coach voor Werkgeluk hoeft hiervoor geen toestemming te vragen.

(Geanonimiseerde) analytische cookies. Dit zijn cookies waarmee de websitehouder statistieken van zijn website kan bijhouden. Denk aan het aantal bezoekers, hoe lang een bezoeker op de website is en welke browser de bezoeker gebruikt. Ik gebruik Google

Analytics voor onze statistieken. Ik verzamel geen IP-adressen, dus ik hoef geen toestemming te vragen om deze cookies te plaatsen.
De grondslag om statistieken bij te houden, is gerechtvaardigd belang. Dit is een van de door de AVG genoemde grondslagen waarop ik (net als toestemming) persoonsgegevens mogen verwerken. Ik heb ons belang bij het verwerken van jouw persoonsgegevens afgewogen tegen jouw belang (het recht op privacy).

Marketing cookies / tracking cookies. Deze cookies meten wat je doet op een website en ze volgen ander internetgedrag. Dit is om een persoonlijk profiel van jou op te bouwen voor marketingdoeleinden. Voor deze cookies heeft Coach voor Werkgeluk expliciet jouw toestemming nodig.

Coach voor Werkgeluk gebruikt een Facebookpixel waardoor er tracking cookies geplaatst zouden kunnen worden. Hiermee kan ik gerichte advertenties tonen op Facebook.

8. Jouw rechten

Indien jouw persoonsgegevens verwerkt worden, heb je hier in bepaalde mate controle over. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb jij de volgende rechten:

Recht op inzage, rectificatie en wissing
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens Coach voor Werkgeluk van jou verwerkt. Kloppen bepaalde gegevens niet? Dan kun je mij verzoeken deze te rectificeren. Ook kan ik op jouw verzoek gegevens wissen.

Recht op beperking van de verwerking
Dit is het recht om (tijdelijk) te stoppen met het verwerken van jouw gegevens. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de gegevens die ik van jou heb, mogelijk onjuist zijn. Dan mag ik deze gegevens niet meer gebruiken totdat ik de juiste gegevens heb. Ook indien de verwerking van de gegevens onrechtmatig is, ik de gegevens niet meer nodig heb of wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen het verwerken van gegevens, moet ik (tijdelijk) stoppen met het verwerken van jouw gegevens.

Recht op bezwaar
Wanneer ik jouw gegevens verwerk vanwege “gerechtvaardigd belang” en je het hier niet eens bent, dan kun je bezwaar maken. Wanneer je bezwaar maakt, dan zal ik de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij ik dwingende legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden, of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering. Wanneer je bezwaar maakt tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing, dan verwerk ik deze gegevens niet meer.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van mij in een gestructureerde, gangbare en door een machine te lezen vorm te verkrijgen en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen wanneer je Coach voor Werkgeluk

toestemming hebt gegeven om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of wanneer de verwerking geautomatiseerd wordt gedaan.

Recht om je toestemming in te trekken
Wanneer ik jouw toestemming heb gekregen om jouw persoonsgegevens te verwerken, dan heb jij te alle tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van de persoonsgegevens vóórdat je de toestemming hebt ingetrokken.

Recht om een klacht in te dienen
Heb je een klacht over hoe Coach voor Werkgeluk met jouw persoonsgegevens omgaat? Dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wil je een van deze rechten uitoefenen, mail dan naar priscilla.opvoeding@gmail.com. Wil je het recht om een klacht in te dienen uitoefenen, neem dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Wijzigingen

Het kan zijn dat ik deze privacyverklaring in de tussentijd aanpas. Redenen daarvoor kunnen bijvoorbeeld wijzigingen in het bedrijf zijn, of nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet-of regelgeving. De nieuwste versie zal altijd online gepubliceerd staan. Als de wijzigingen op jou van toepassing zijn, informeer ik jou daarover. Maak je na de wijzigingen nog steeds gebruik van de diensten van Coach voor Werkgeluk, dan ga je akkoord met deze wijzigingen.

Versie: 15 december 2022

page5image2516390768 page5image2516391072 page5image2516391376 page5image2516391744